De Nederlandse Vereniging ter Bevordering van Medicinale Cannabisis een non-profit organisatie voor patiënten, doctoren, specialisten en andere belanghebbenden met als doel:

  • Het verstrekken van informatie over de werkzame stoffen in medicinale cannabis,
  • Het verstrekken van informatie over ziektes en aandoeningen waarbij medicinale cannabis een gunstig effect kan hebben.
  • Informatie te verstrekken aan de overheid over medicinale cannabis
  • Het creëren van een platform waarbij patiënten en (doktoren) meer inzicht kunnen krijgen over de (uit)werking van medicinale cannabis.
  • Een platform (forum) te bieden aan patiënten voor het delen van ervaringen
  • Het inlichten van de Nederlandse bevolking over de feiten van medicinale cannabis en vooroordelen en onwaarheden weg te nemen.
  • Het bijdragen aan een ontwikkeling waarbij cannabis en cannabisproducten onderdeel worden van het reguliere medicijnaanbod en dat de drempel tot voorschrijven hiervan verlaagd wordt.
  • Het bevorderen van “zelfredzaamheid” van patiënten bij het vervaardigen van medicinale cannabis en cannabisproducten voor eigen gebruik.